Missa Missio: Tamás Szarka

Missa Missio: Tamás Szarka

Hudobný program Záznam koncertu z otvorenia festivalu Viac ako sused z Katedrály sv. Martina v Bratislave.