SK DEJINY: Rozhlas - fenomén 20. storočia

SK DEJINY: Rozhlas - fenomén 20. storočia

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. MP (Slovenská republika)

  • Rok výroby 2021