Večera u Slováka (29. nedeľa v Cezročnom období)

Večera u Slováka (29. nedeľa v Cezročnom období)

Náboženský program Diskusná relácia nad nedeľným evanjeliom.