Bolesť a sláva

Bolesť a sláva

(Dolor y gloria) Starnúci filmový režisér sa nachádza uprostred tvorivej krízy. Všetko sa mu rúca a v mysli sa mu mimovoľne vracajú obrazy z minulosti. Premýšľa o svojich rozhodnutiach, ktoré v živote urobil a nemôže sa ubrániť prúdu živých spomienok. Vidí svoje detstvo, mladosť, nežné city k matke, spaľujúcu túžbu, prvú lásku, bolesť z odlúčenia, hľadanie šťastia a úspechu. To všetko ho vedie k hĺbaniu o živote a umení, pretože to je pre neho najdôležitejšie. Španielsko - francúzska dráma.

  • Rok výroby 2019

Najbližšie vysielanie

  • JOJCinema
  • JOJCinema