TVLux

27.10.2021
 • Doma je doma: Dať druhú šancu
 • Na ceste v rodine: Modlím sa za teba
 • V škole Ducha: Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?, P.Michal Zamkovský CSsR
 • Spojení vierou
 • Týždeň s...: Farnosť: Letanovce/Spiš
 • Hodina milosrdenstva
 • Medzi nebom a zemou
 • LUXáreň
 • Ruženec: Ruženec svetla
 • Biblia
 • Svätá omša
 • Ruženec: Slávnostný ruženec
 • Zabudnuté poklady
 • Iesodo: Odpustiť a zabudnúť
 • Krátke správy
 • Generálna audiencia
 • Správy zo Svätej zeme
 • Posvätné miesta kresťanskej viery: Bazilika dospievajúceho Ježiša
 • Doma je doma: Banskkobystrická kresťanská platforma
 • Anjel Pána
 • Z prameňa
 • Ruženec: Radostný ruženec
 • Na ceste v rodine: Modlím sa za teba
 • V škole Ducha: Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?, P.Michal Zamkovský CSsR
 • Spojení vierou
 • Hodina milosrdenstva
 • Ruženec z Lúrd
 • Životopis sv. Františka podľa Giotta
 • Klbko - o liturgii: Kto spieva, dvakrát sa modlí.
 • Benefičný koncert na podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike
 • Iesodo: Odpustiť a zabudnúť
 • Ruženec: Bolestný ruženec
 • Svätá omša
 • Krátke správy
 • Prehľad katolíckych periodík
 • Jeden na jedného
 • Semienka nádeje: Príhovor v prezidentskej záhrade
 • Peter medzi nami: Blahoslavení čistého srdca
 • VOJTAŠŠÁK
 • LUXáreň
 • Z prameňa
 • 29.10.2021
 • Benefičný koncert na podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike
 • Pod javiskom
 • A teraz čo?: Kresťan a samota
 • Prehľad katolíckych periodík
 • Jeden na jedného
 • Hodina milosrdenstva
 • Stojí to za to!: Rodina stojí za to!
 • Peter medzi nami: Blahoslavení čistého srdca
 • Zabudnuté poklady
 • Večera u Slováka (31. nedeľa v Cezročnom období)
 • Ruženec: Radostný ruženec
 • Biblia
 • Svätá omša
 • Ruženec: Bolestný ruženec
 • Pozvánka
 • Iesodo: Viera
 • Klamstvá o eutanázii
 • Krátke správy
 • vKontexte
 • Stojí to za to!: Rodina stojí za to!
 • Doma je doma: Cirkev pre mladých, mladí pre Cirkev
 • Anjel Pána
 • Z prameňa
 • Ruženec: Ruženec svetla
 • Pod javiskom
 • A teraz čo?: Kresťan a samota
 • Správy zo Svätej zeme
 • Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
 • Hodina milosrdenstva
 • Ruženec: Sedembolestný ruženec
 • Katolícka Austrália
 • Serra: Stále vpred, nikdy späť: Svätá misia
 • "Iba škola"
 • Nablízku: Nablízku seniorom
 • Putovanie s TV LUX: Hronský Beňadik
 • Iesodo: Viera
 • Ruženec: Slávnostný ruženec
 • Svätá omša
 • Krátke správy
 • Nová kvalita života: Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!
 • Stalingradská Madona
 • Večera u Slováka (31. nedeľa v Cezročnom období)
 • A teraz čo?: Kresťan a samota
 • Peter medzi nami: Blahoslavení čistého srdca
 • Na ceste v rodine: Modlím sa za teba
 • Posvätné miesta kresťanskej viery: Bazilika dospievajúceho Ježiša
 • Z prameňa
 • 31.10.2021
 • Akatist k Panne Márii v Šaštíne.
 • Jeden na jedného
 • "Iba škola"
 • Putovanie s TV LUX: Hronský Beňadik
 • Týždeň s...: Farnosť: Letanovce/Spiš
 • Nablízku: Nablízku seniorom
 • Týždeň s...: Farnosť: Letanovce/Spiš
 • Hodina milosrdenstva
 • Katolícka Austrália
 • Serra: Stále vpred, nikdy späť: Svätá misia
 • Tvorivo
 • Ruženec: Ruženec svetla
 • Biblia
 • Ruženec: Slávnostný ruženec
 • Večera u Slováka (31. nedeľa v Cezročnom období)
 • Stojí to za to!: Rodina stojí za to!
 • GU100: Rozumnosť
 • Kulmenie: Paolo Coelho
 • LUXáreň
 • Svätá omša
 • Spravodajský súhrn
 • Týždeň s...: Farnosť: Letanovce/Spiš
 • Nová kvalita života: Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!
 • Anjel Pána
 • Loretánske litánie
 • Ruženec: Radostný ruženec
 • Jeden na jedného
 • "Iba škola"
 • Putovanie s TV LUX: Hronský Beňadik
 • Týždeň s...: Farnosť: Letanovce/Spiš
 • Nablízku: Nablízku seniorom
 • Hodina milosrdenstva
 • Na tónoch vďačnosti
 • G. Moscati - Doktor pre chudobných 2
 • Tvorivo
 • GU100: Rozumnosť
 • Ruženec: Bolestný ruženec
 • Svätá omša
 • Spravodajský súhrn
 • Quo vadis: S gitarou v rukách
 • Medzi nebom a zemou
 • Posvätné miesta kresťanskej viery: Bazilika dospievajúceho Ježiša
 • Pod javiskom
 • V škole Ducha: Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?, P.Michal Zamkovský CSsR
 • 05.11.2021
 • Na tónoch vďačnosti
 • Pod javiskom
 • A teraz čo?
 • Správy zo Svätej zeme
 • Prehľad katolíckych periodík
 • Jeden na jedného
 • Hodina milosrdenstva
 • Stojí to za to!: Rodina stojí za to!
 • Gréckokatolícky magazín
 • Zabudnuté poklady
 • Večera u Slováka (32. nedeľa v Cezročnom období)
 • Ruženec: Radostný ruženec
 • Biblia
 • Ranné chvály
 • Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou
 • Pozvánka
 • Ruženec: Bolestný ruženec
 • Brat František: Svätá omša
 • Viera na hraniciach
 • Krátke správy
 • vKontexte
 • Stojí to za to!: Rodina stojí za to!
 • Doma je doma
 • Anjel Pána
 • Z prameňa
 • Ruženec: Ruženec svetla
 • Pod javiskom
 • A teraz čo?
 • Správy zo Svätej zeme
 • Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
 • Hodina milosrdenstva
 • Ruženec: Sedembolestný ruženec
 • Katolícka Austrália
 • Serra: Stále vpred, nikdy späť: Duše ohňa
 • Viera do vrecka
 • Moja misia - magazín
 • Medzi riadkami: Don Camillo a jeho svet
 • Brat František: Svätá omša
 • Vešpery
 • Ruženec: Slávnostný ruženec
 • Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou
 • Krátke správy
 • Dôkaz viery: Svätý Valentín
 • Večera u Slováka (32. nedeľa v Cezročnom období)
 • A teraz čo?
 • Gréckokatolícky magazín
 • Na ceste v rodine: Rodina a peniaze
 • Posvätné miesta kresťanskej viery: Bazilika Panny Márie Archy zmluvy
 • Z prameňa
 • 07.11.2021
 • Akatist: Pobožnosť pred Ikonou Svätej rodiny.
 • Jeden na jedného
 • Viera do vrecka
 • Medzi riadkami: Don Camillo a jeho svet
 • Týždeň s...: Farnosť: Štiavnik/ZA
 • Moja misia - magazín
 • Týždeň s...: Farnosť: Štiavnik/ZA
 • Hodina milosrdenstva
 • Katolícka Austrália
 • Serra: Stále vpred, nikdy späť: Duše ohňa
 • Tvorivo
 • Ruženec: Ruženec svetla
 • Biblia
 • Ranné chvály
 • Ruženec: Slávnostný ruženec
 • Večera u Slováka (32. nedeľa v Cezročnom období)
 • Stojí to za to!: Rodina stojí za to!
 • Klbko - o liturgii
 • Kulmenie: Petros Eni
 • LUXáreň
 • Svätá omša
 • Spravodajský súhrn
 • Týždeň s...: Farnosť: Štiavnik/ZA
 • Nová kvalita života: Milovať budeš Pána, svojho Boha
 • Anjel Pána
 • Loretánske litánie
 • Ruženec: Radostný ruženec
 • Jeden na jedného
 • Viera do vrecka
 • Medzi riadkami: Don Camillo a jeho svet
 • Týždeň s...: Farnosť: Štiavnik/ZA
 • Moja misia - magazín
 • Hodina milosrdenstva
 • Hudobné pódium: Záznam koncertu z Púte na Hore Butkov.
 • Apoštol Peter
 • Zabudnuté poklady
 • Tvorivo
 • Klbko - o liturgii
 • Vešpery
 • Ruženec: Bolestný ruženec
 • Svätá omša
 • Spravodajský súhrn
 • Spojení vierou
 • Medzi nebom a zemou
 • Posvätné miesta kresťanskej viery: Bazilika Panny Márie Archy zmluvy
 • Pod javiskom
 • V škole Ducha: Úžas v našom živote